Sedimentační nádrže v obci Panenské Břežany

Dodávka dvou kruhových sedimentačních nádrží o průměru 4000mm pro rekonstrukci čistírny odpadních vod v obci Panenské Břežany. Nádrže byly kompletovány na staveništi, umístěny do stavební jámy a obetonovány. Součástí vybavení nádrže: nátokový válec a odtokový žlab.