Mobilní čistírna odpadních vod v obci Ponikve, Slovinsko, 1000EO

Mobilní čistírna odpadních vod HiPAF STEEL SAF v obci Ponikve pro 1000 ekvivalentních obyvatel nahradila stávající, již nevyhovující čistírnu. Toto řešení bylo zvoleno vzhledem k nutnosti zajištění okamžitého čištění. Čistírna sestává z mobilní ocelové jednotky T1000 sloužící jako SAF bioreaktor a sedimentační nádrže s deskovými lamelami.