Čistírna odpadních vod Zgornja Kungota, Slovinsko, 1500EO

Čistírna odpadních vod HiPAF pro obec Zgornja Kungota, dimenzována pro 1500 ekvivalentních obyvatel. Emistní standard BSK5: 20mg/l - NL: 30mg/l - N-NH4: 15mg/l. Čistírna zahnuje primární kruhovou sedimentační nádrž o průměru 6m, s můstkem a zábralím. Dále dva SAF bioreaktory s nosiči 220 až 300 m2/m3 o délce 6,2m a dvě dosazovací nádrže délky 8,2m s profilem řezu ve tvaru "V".