Čistírna odpadních vod Zavodnje, Slovinsko, 84 EO

Komplexní čistírna odpadních vod HiPAF Midi HP130100200 pro 84 ekvivalentních obyvatel se nachází v obci Zavodnje ve Slovinsku. Jedná se o takzvanou "vše v jednom" nádrž dlouhou 7 m, která je členěná na tři části . Primárně sedimentační část o délce 2,65 m, část biologického čištění dlouhá 1 m a dosazovací část o délce 3,35 m.

Emisní limity: BSK5: 30 mg/l, CHSK: 150 mg/l.