Čistírna odpadních vod Raduň, Česk Republika, 1700 EO

Čistírna HiPAF Modular s technologií SAF pro 1700 ekvivalentních obyvatel byla zprovozněna dne 7.1.2019 v obci Raduň. Čistírna sestává ze společné kuželovité primárně sedimentační nádrže o průměru 6 m a dále se rozvětví na dvě totožné linky. Každá linka se skládá ze dvou čtyřkomorových kaskádovitě protékaných SAF bioreaktorů o délkách 4,2 m a 4,4 m a štěrbinovité dosazovací nádrže o délce 8,7 m. Celý systém je doplněn o kuželovitý kalový zásobník o průměru 4 m.

Emisní limity: BSK5: 22 mg/l, CHSK: 75 mg/l, NL: 25 mg/l, N-NH4: 12 mg/l.