Čistírna odpadních vod pro obec Mikulovice, Česká republika, 1600 EO

Čistírna HiPAF Modular pro obec Mikulovice je dimenzována pro 1600 ekvivaletních osob. Emisní limity BSK: 22 mg/l NL: 25 mg/l N-­NH4: 12mg/l. Čistírna sestává z kuželovité nádrže primární sedimentace, průměr nádrže 6000mm. Dále zde naleznete 4 nádrže SAF bioreaktoru o délce 4200mm a dvě dosazovací nádrže s kuželovitými konci o délce 8700mm. Celá sestava je doplněna o kalovou nádrž o průměru 3000mm.