Čistírna odpadních vod pro obec Dřínov, Česká republika, 620EO

Čistírna HiPAF Modular pro obec Dřínov je dimenzována pro 620 ekvivalentních osob. Emisní limity BSK5: 22 mg/l NL: 25 mg/l N-­NH4: 12mg/l. Nalezneme zde samostatnou primární usazovací nádrž o celkové délce 8200mm "V" profilu s kuželovitými konci. Dále kaskádovitě protékaný SAF bioreaktor o délce 6200mm, samostatnou dosazovací nádrž o celkové délce rovněž 8200mm "V" profilu a kalový zásobník o průměru 3000mm.