Čistírna odpadních vod pro obec Dřínov, Česká republika, 620EO

Čistírna HiPAF Modular pro obec Dřínov je dimenzována pro 620 ekvivalentních osob. Emisní limity BSK5: 22 mg/l NL: 25 mg/l N-­NH4: 12mg/l. Nalezneme zde samostatnou primární usazovací nádrž o celkové délce 8200mm "V" profilu s kuželovitými konci. Dále kaskádovitě protékaný SAF bioreaktor o délce 6200mm, samostatnou dosazovací nádrž o celkové délce rovněž 8200mm "V" profilu a kalový zásobník o průměru 3000mm.

Čistírna odpadních vod pro obec Mikulovice, Česká republika, 1600 EO

Čistírna HiPAF Modular pro obec Mikulovice je dimenzována pro 1600 ekvivaletních osob. Emisní limity BSK: 22 mg/l NL: 25 mg/l N-­NH4: 12mg/l. Čistírna sestává z kuželovité nádrže primární sedimentace, průměr nádrže 6000mm. Dále zde naleznete 4 nádrže SAF bioreaktoru o délce 4200mm a dvě dosazovací nádrže s kuželovitými konci o délce 8700mm. Celá sestava je doplněna o kalovou nádrž o průměru 3000mm.

Provozní sklolaminátový objekt Mikulovice, Česká republika

Sklolaminátový provozní objekt 4x3x2,25m vybavený elektroinstalací, technologickým rozvaděčem, telemetrickou stanicí, dmychadly, rozdělovacím potrubím vzduchu, zářivkovým svítidlem a ventilací, sloužící pro provoz čistírny odpadních vod pro 1600EO.

Čistírna odpadních vod Raduň, Česk Republika, 1700 EO

Čistírna HiPAF Modular s technologií SAF pro 1700 ekvivalentních obyvatel byla zprovozněna dne 7.1.2019 v obci Raduň. Čistírna sestává ze společné kuželovité primárně sedimentační nádrže o průměru 6 m a dále se rozvětví na dvě totožné linky. Každá linka se skládá ze dvou čtyřkomorových kaskádovitě protékaných SAF bioreaktorů o délkách 4,2 m a 4,4 m a štěrbinovité dosazovací nádrže o délce 8,7 m. Celý systém je doplněn o kuželovitý kalový zásobník o průměru 4 m.

Emisní limity: BSK5: 22 mg/l, CHSK: 75 mg/l, NL: 25 mg/l, N-NH4: 12 mg/l.

Čistírna odpadních vod v obci Klimkovice - Josefovice, Česká republika, 340EO.

Čistírna HiPAF Modular pro místní část Klimkovic - Josefovice - byla navržena ve spolupráci s projekčním ateliérem AVONA - Ing. Lubomír Novák a realizována společností Jankostav, s.r.o. ČOV je provedena v uspořádání: 1. Primární sedimentace, 2. Bioreaktor, 3. Dosazovák, 4. Kalojem. Strojní a elektrotechnologické vybavení je umístěno v provozním sklolaminátovém objektu, který poskytuje také akustickou ochranu.

Čistírna odpadních vod Zavodnje, Slovinsko, 84 EO

Komplexní čistírna odpadních vod HiPAF Midi HP130100200 pro 84 ekvivalentních obyvatel se nachází v obci Zavodnje ve Slovinsku. Jedná se o takzvanou "vše v jednom" nádrž dlouhou 7 m, která je členěná na tři části . Primárně sedimentační část o délce 2,65 m, část biologického čištění dlouhá 1 m a dosazovací část o délce 3,35 m.

Emisní limity: BSK5: 30 mg/l, CHSK: 150 mg/l.

Čistírna odpadních vod Zgornja Kungota, Slovinsko, 1500EO

Čistírna odpadních vod HiPAF pro obec Zgornja Kungota, dimenzována pro 1500 ekvivalentních obyvatel. Emistní standard BSK5: 20mg/l - NL: 30mg/l - N-NH4: 15mg/l. Čistírna zahnuje primární kruhovou sedimentační nádrž o průměru 6m, s můstkem a zábralím. Dále dva SAF bioreaktory s nosiči 220 až 300 m2/m3 o délce 6,2m a dvě dosazovací nádrže délky 8,2m s profilem řezu ve tvaru "V". 

Čistírna odpadních vod Zdenska Vas, Slovinsko, 2x 236EO

Čistírna odpadních vod HiPAF pro obec Zdenska Vas je navržena pro 2x 236 ekvivalentních obyvatel. Emisní standard BSK5: 20mg/l - NL 30mg/l. Čistírna sestává ze 2 samostatných nádrží, každá je rozdělena do 3 částí - primární sedimentace, biozóny a dosazovací části.Základní dimenze nádrží: délka - 9900mm, šířka - 2880mm, výška - 3200mm.

Čistírna odpadních vod HiPAF pro obce Muljava a Ivancna Gorica, Slovinsko, 350 EO

Čistírna HiPAF pro obce Muljava a Ivancna Gorica je nadimenzována pro 350 ekvivalentních obyvatel. Emisní standard BSK5: 20mg/l NL: 30 mg/l. Čistírna je sestavena z primární sedimentační nádrže o délce 6850mm, a dále nádrží se 2 částmi - biozónou a dosazovací částí o délce 7550mm. Obě nádrže jsou široké 2860mm a vysoké 3000mm. Součástí dodávky byl také XL Kiosk.

Mobilní čistírna odpadních vod v obci Ponikve, Slovinsko, 1000EO

Mobilní čistírna odpadních vod HiPAF STEEL SAF v obci Ponikve pro 1000 ekvivalentních obyvatel nahradila stávající, již nevyhovující čistírnu. Toto řešení bylo zvoleno vzhledem k nutnosti zajištění okamžitého čištění. Čistírna sestává z mobilní ocelové jednotky T1000 sloužící jako SAF bioreaktor a sedimentační nádrže s deskovými lamelami.